Extra skydd när du hyr ut genom oss!

När du hyr ut dina stugor, lägenheter eller hus (I Sverige) genom oss, skyddas egendomen mot många skador som dina egna försäkringar inte täcker. Vi ger dig trygghet genom vår anslutning till Stugbranschens Trygghetsförsäkring. Den är ut arbetad av vår branschorganisation Föreningen Sverigeturism.

Ladda ner broschyr om Stugbranschens Trygghetsförsäkring

Allriskförsäkring

En traditionell fritidshusförsäkring täcker vanligtvis brand-, inbrotts- och vattenledningsskador på byggnad och inventarier. Men om en hyresgäst har sönder något eller vållar annan skada, så gäller oftast inte din vanliga försäkring. Inte heller hyresgästens eventuella hemförsäkring kan användas i alla sammanhang, eftersom den skadade egendomen är något som denne har hyrt. Dessutom fordras i så fall en vållandeutredning som visar vilken hyresgäst som eventuellt är skadeståndsskyldig. När du har trygghetsförsäkringen behöver du inte ”brottas” med hyresgästen och dennes eventuella försäkringsbolag. Stugbranschens Trygghetsförsäkring ersätter de plötsliga och oförutsedda skador som kan uppstå på din egendom under uthyrningstiden och som inte täcks av din vanliga försäkring.

Glömskeförsäkring

Om du glömt betala din egen försäkring och den ej längre är gällande, ersätter denna försäkring skadan på byggnad och /eller lösöre, enligt Berkley motsvarande villkor, som motsvarar den försäkring du glömt att betala. Gäller i fyra veckor efter att din ordinarie försäkrings förfallodag.

Fullt gällande försäkring vid uthyrning

Försäkringsbolagen tolkar sina villkor olika när det gäller uthyrningsverksamhet, oavsett om uthyrningen bedrivs privat eller genom stugförmedlare. Om ersättningen i din ordinarie försäkring reduceras eller uteblir på grund av ordinarie försäkringsbolags villkor om uthyrningsverksamhet, garanterar Stugbranschens Trygghetsförsäkring full ersättning, eller mellanskillnaden.

Hyresförlustförsäkring

Blir din uthyrda bostad helt eller delvis obrukbar genom ersättningsbar försäkringsskada (gäller även skador som ersätts av din ordinarie försäkring), får du också ersättning för hyresförlust för den hyrestid som var inbokad vid skadetillfället.

Självriskeliminering

Om du i din ordinarie försäkring valt en högre grundsjälvrisk än denna, ersätts mellanskillnaden av Trygghetsförsäkringen. Ingen försäkringsskada behöver alltså kosta dig mer än 1 000 kronor i ordinarie grundsjälvrisk när du hyr ut din stuga eller lägenhet genom oss.

Försäkringsbelopp

För lösöre
– upp till valt lösöresbelopp i din befintliga försäkringFör byggnad
– till samma fullvärdenivå som i din befintliga försäkring Begränsning i försäkringsbelopp finns vid uthyrning av herrgårdar och slott.

Självrisk

För skador som ej omfattas av din ordinarie försäkring – 1 000 kronor
För övriga skador där trygghetsförsäkringen kompletterar
– ingen självrisk

Enkel och gratis

Du behöver inte göra någonting själv – mer än att hålla dig med en vanlig fritidshusförsäkring i vilket försäkringsbolag som helst – för att känna dig trygg. Premien för Stugbranschens Trygghetsförsäkring erläggs av oss till försäkringsbolaget. Premien dras från den hyresintäkt du erhåller genom oss. Att du är ansluten till försäkringen framgår av förmedlingsavtalet mellan dig och oss eller av särskilt tillägg som handlar just om försäkringen.

Subsidiär objektsförsäkring

Denna försäkring gäller i andra hand i förhållande till din egen försäkring. Däremot gäller den alltid före hyresgästens eventuella ansvarsförsäkring.

Vandaliseringsskydd

Som stugförmedlare är vi mycket angelägna om att ha seriösa hyresgäster som är aktsamma om din egendom. Skulle det ändå vara så att hyresgästen eller dennes besökare uppsåtligen skadar ditt hus eller dess inventarier, ersätter Stugbranschens Trygghetsförsäkring även dessa skador.

Anmäla skada

Kund anmäler skada till Claims Link via skador@claimslink.se eller via telefon 08-501 115 22

Telefontiden är öppen vardagar 9:00-16:00 med lunchstängt 12:00-13:00